Monday, November 30, 2015
Dh.R.TVOromiyaa :  Oduuwwan Gaggabaaboo
Sagantaalee Sagalee fi Fakkii

(Minute)

Watch More Movies: Click the one you want to watch.

  1. waxabajjii 08 2007
  2. waxabajjii 12 2007
  3. waxabajjii 05 2007


Ergaa
Ergaa gabaabaa (SMS 8330) fayyadamuun yaada Sagantaalee fi Oduu keenyarratti qabdan nuun ga'uu dandeessu!
 .... dabalata

BeeksisaBeeksisa

You are visitor number